Röders långtidsprognoser
Röders sommarprognoser över östra Svealand
År Prognos (Ö Svealand) Utfall (Stockholm)   Subjektivt betyg    
  tempavvikelse mot normal (gr C) tempavvikelse mot normal (gr C)      
  juni  juli augusti juni juli augusti jun jul aug jun-aug Kommentar
1997 0 varm varm 0,7 2,3 5,1 U* VG G G OK
1998 -0-0,5 varm+torr varm+torr -2,1 -0,8 -1,3 G U U U Misslyckad
1999 0 varm+torr +4-5 1,5 3,2 1,1 U VG G- G OK
2000 +1 gr +2 1 -0,8 -1 0,3 U U U U Misslyckad
2001 + 0-1 gr +1-2 +0-1 gr -0,2 2.8 1,2 G VG G VG Bra
2002 -0-0,5 -1 0 1,9 2 5,1 U U U U Misslyckad
2003 -0-0,5 +2 +1-2 0,5 3,4 1,5 U G VG G OK
2004 0 +2 +2 -1 -0,1 2,3 U* U G U Ej godkänd
Antal godkända 2 4 5
Träffprocent 25% 50% 62%
Totalt är 11 prognoser av 24 godkända vilket ger en träffprocent på 46%
*I juni 1997 och 2004 blev prognosen ej godkänd pga att kallaste vädret ej kom i början av månaden som prognosen förutspådde
U Underkänd
G Godkänd
VG Väl godkänd