Uppföljning av Röders sommarprognos -00

 

Peo Ganerlöv

 

 

 

Här följer en uppföljning av Röders prognos för sommaren 2000. Den prognos han gjorde i maj kantades med en rubrik i Aftonbladet "Lugn, det blir en kanonsommar". Hade det hela anspelat på åska hade det stämt ganska bra. Så här såg prognosen ut:

 

Juni: Lite ostadigt de första två veckorna med växlande väder. Under andra halvan stabiliseras ett högtryck med allt mer sol. Under månaden som helhet blir det torrare än normalt och en temperatur ca 1 grad över det normala. Lite lägre allra längst i norr.

Juli: Ett högtryck dominerar över Nordsjön och södra Östersjön vilket ger varmt, torrt och soligt väder. Nederbörd kommer in längst i norr med västliga vindar och där mer nederbörd än normalt. I övriga Sverige torrt eller längst i söder mycket torrt. Något lokalt åskväder kan förekomma mellan högtrycksperioderna. Temperaturen från 2 gr över normalt i söder till nära normalt längst i norr.

Augusti: Högsommarvädret består fram till mitten av månaden med de högsta temperaturerna i Skåne. Under andra halvan sker en förändring mot svalare och mer höstbetonat väder. Hela landet får torrare än normalt, i Skåne mycket torrt. Temperaturen hamnar ca 1 gr över normalt i söder och nära normalt i norr.

 

 

Det behövs ingen djupare analys för att konstatera att prognosen blev synnerligen misslyckad.

Tittar man på juni blev den kallare och blötare än normalt i så gott som hela landet. Största underskotten hade de västra delarna med i allmänhet 1-2 gr under normalt. I de östra och sydligaste delarna låg det mellan 0-1 gr under normalt. Nederbörden blev på flera håll dubbel mot normalt.

Juli bjöd som alla minns på rekordregn i södra och mellersta Norrland och inre Svealand liksom även i nordöstra Götaland. Enda ställena som hade mindre regn än vanligt var delar av sydvästra Götaland och västra Lapplandsfjällen. Temperaturerna låg strax under normalt utom i norra Norrland och framförallt Tornedalen som hade över 1 gr varmare än normalt. Prognosen om torka och värme i söder och mer nederbörd och svalare i norr hade med andra ord inget med verkligheten att göra..