Tillbaka till PolarfrontUppföljning av Röders sommarprognos 2002

 

 

Månad

Prognos i Aftonbladet 26 april 2002

Utfall (enligt Väder och Vatten SMHI)

Juni

Månaden börjar ganska bra men ett högtryck i norr försvagas. Lågtryck över Atlanten och Finland och Baltikum gör att vi får västliga till nordvästliga vindar med kallare luft och mycket nederbörd. Längst i norr 0-1 gr över normalt och relativt torrt men i söder 0-0,5 gr under normalt och blött.

I början högtryck med sol och mycket varmt väder. Från mitten av månaden tidvis ostadigt och mer normala temperaturer.

Sammantaget blev det 1-4 gr över normalt, varmast längs ostkusten och i norra Sverige. Längst i norr varmaste juni sedan 1953. Nederbörden blev över normal i hela landet utom längst i norr.

Juli

Lågtrycken står i kö över Atlanten för att komma in över Sverige med västliga vindar. Södra Sverige får ganska mycket regn och kallare än normalt. I norra delen av landet mer normala temperaturer och torrare.

 

Ostadig första vecka och relativt svalt. Därefter varmt med en blandning av sol och en del åskregn. Hela landet fick 1-2,5 gr varmare än normalt. Varmast i östra Svealand och i mellersta Norrland. Nederbörden mycket ojämnt fördelad, men i allmänhet över normalt.

Augusti

Osäker prognos men det finns indikationer

att månaden blir solig med normala tempe-raturer och relativt torrt väder.

 

Ett högtryck gav torrt och mycket varmt väder i större delen av landet. I allmänhet 4-5 gr varmare än normalt och i östra Sverige rekordtorrt. I väster mer nederbörd men i allmänhet under det normala.

 

Sammantaget blev sommaren 2002 rekordvarm i stora delar av landet. Medeltemperaturen för sommaren (juni-aug) blev i Stockholm 19,3 gr vilket är det varmaste sedan mätningarna började 1756. Tidigare rekordet var från 1997 med 19,0 gr.

Med andra ord blev inte sommarprognosen 2002 särskilt lyckad.

 

Peo Ganerlöv