Tillbaka till Polarfront


Uppföljning av Röders sommarprognos 2003

 

Månad

Prognos i Aftonbladet (24 mars 2003)

Utfall (enligt Väder och Vatten SMHI)

Juni

Först kyla sedan varmare 1)

Kylig och lågtrycksbetonad början på månaden som drar ner genomsnittstemperaturen rejält. Från andra halvan av juni börjar högtrycken etablera sig längst i norr och de avancerar sedan söderut. Det kan i bästa fall betyda att det vackra vädret stabiliserar sig till midsommarhelgen.

Sammanfattningsvis under normal temperatur i södra Sverige (ca 0,5 grad) och nära normal i resten av landet.

Nederbörden blir störst i söder medan västra Norrland får torrt.

Först värme sedan höstlikt i söder

Sommaren gjorde en rivstart i början av juni med sol och temperaturer upp mot 30 gr, men sedan kom den snabbt av sig och under resten av månaden rådde ofta mycket ostadigt väder. För årstiden intensiva lågtryck förde med sig stora regnmängder vid flera tillfällen, ofta i samband med åska.

Temperaturen blev något över normal i södra och västligaste Sverige med drygt en grads överskott i västra Götaland. I östra Norrland var juni lite kallare än normalt (ca 0,5 grad). Nederbörden blev riklig i södra och mellersta Sverige med upp till dubbla normalmängden. I norra Norrland var det däremot mycket torrt med mindre än halva normalmängden på många håll.

Juli

Varmt och mest torrt  i söder, svalare och regnigare i norr

Med några kortare avbrott blir juli en härlig sommarmånad med medeltemperaturer 1-2 gr högre än normalt i södra halvan av landet. Varmast blir det i inlandet i Mälardalsregionen. Högtrycken kommer mest från väster vilket innebär att det längst upp i norr blir regnigare än i övriga Sverige och ca 0.5 gr varmare än normalt.

 

Rekordvarmt i norr, blött i söder.


I landets södra del inleddes månaden med ihållande regn vilket gav omfattande översvämningar och nya nederbördsrekord i Småland med mer än tre gånger normalnederbörden för juli. I östra och norra Norrland var det däremot mycket torrt med flertalet skogsbränder. Månaden som helhet blev mycket varm, i delar av norra Sverige till och med rekordvarm med drygt 4 gr över normal temperatur. I södra Sverige blev det 2-2,5 över normalt.

Augusti

Fortsatt varmt och torrt i söder. I norr nära normalt

Högtrycket över Sverige ligger kvar med sommartemperaturer en större del av månaden. Högtrycket förskjuts något, vilket gör att det nu blir sydvästra delen av landet som får den största avvikelsen från den normala dygnsmedeltemperaturen med ca 2 gr över normalt . Ju längre norrut man kommer desto mer normala blir tempe-raturerna.

I söder mest torrt och i norr något mer regn än normalt.

Snabbt slut på sommaren


Månaden inleddes med högsommarvärme som i norr mattades av efter några dagar medan den i söder varade till mitten av månaden. Vädret blev då ostadigare men det var fortfarande sommarvarmt till den 25, när det plötsligt blev kallare än normalt och snö rapporterades från södra fjällen.

Hela landet fick för augusti som helhet varmare än normalt med ca 1 grad i norr och drygt 2 gr vid södra Sveriges kuster.

Nederbörden blev riklig i mellersta Norrland med mer än dubbla normalmängden. Torrt blev det i nordöstra Norrland och i Bohuslän och Dalsland med lokalt mindre än halva normalmängden.

 

1)  Rubriken i fet stil i vänstra kolumnen är min egen sammanfattning av Röders prognos. Inledningen i fet stil i högra kolumnen är däremot direkt hämtad från rubriken i Väder och Vatten (SMHI)

 

Kommentarer

I juni stämde Röders prognos inte alls bra för södra Sverige med tanke på att han sa att den skulle börja kylig och ostadig och bli bättre under andra halvan. Månaden började istället med värmebölja och blev därefter kylig och ostadig. På midsommaraftonens kväll var det ruggigt väder med regn på de flesta håll i landet .
I norra Sverige stämde prognosen  något bättre och där skedde en stabilisering under slutet av månaden.

Juli blev en härlig sommarmånad på många håll men särskådar man Röders prognos fångar han inte det extremt varma och torra vädret i norra Sverige och inte heller blötan i Småland i början på månaden. Ser man enbart på Mälardalen får prognosen godkänt men alltså inte sett till landet som helhet.

Augusti började med högtryck vilket stämde bra med Röders prognos och ser man på dygnsmedeltemperaturerna för augusti som helhet får de godkänt. Högtrycket gav dock vika i mitten av månaden och följdes då av ostadigt väder med en riktigt kylig avslutning på månaden vilket inte framgår av Röders prognos.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att prognosen som vanligt innehåller både vin och vatten. Huvudbudskapet denna sommar var att det skulle bli en toppensommar med varmt och soligt väder och för många har det också varit det. Aftonbladet har redan hävdat att sommarens prognos var en fullträff och ser man snävt på Stockholm och Mälardalen var det en rätt lyckad prognos om man undantar juni. Ser man till hela landet och går in på detaljer blir bilden delvis en annan.

 

Peo Ganerlöv