Svenska Meteorologiska Sällskapet

SMS är en ideell förening öppen för alla som är intresserade av Meteorologi.
SMS grundades 1959 och har för närvarande ca 220 medlemmar. SMS arrangerar möten och
ger ut tidskriften Polarfront 3-4 gånger per år.

Logga in!

Externa händelser


Celsius-symposium

300 years of weather statistics – from Celsius until today, and into the future

5 september 13.00, halvdagsprogram

I Uppsala har vi en av världens längsta serier med vädermätningar. Mätserien påbörjades av Anders Celsius den 12 januari 1722 tillsammans med hans professor Erik Burman. Varje dag gick man ut och mätte temperatur, lufttryck och vindriktning. Genom åren har många olika personer bidragit till mätserien och den 12 januari 2022 blev den 300 år lång. Anmälan öppnar för allmänheten 26 april.

Program och registrering

TILLFÄLLIG UTSTÄLLNING MED ANDERS CELSIUS ARBETSMATERIAL

I utställningssalen på Carolina Rediviva finns en tillfällig utställning med Anders Celsius dagliga vädermätningar. Anders Celsius efterlämnade arbetsmaterial finns bevarade i samlingarna hos universitetsbiblioteket. Utställningen pågår februari ut och kommer sedan att återkomma under andra delar av året.

Utställningssalens öppettider

Celsius-föreläsare 9 februari

Inspelningar

Månatlig Väderbildstävling

https://www.geo.uu.se/forskning/vaderbildstavling

Läs mer: www.uu.se/celsius300

Nyheter från European Meteorological Society

Läs om senaste nyheterna på  www.emetsoc.org,
– the winners of the Eduard Fontserè Prize,
– the MoU between the ISB and EMS,
– the new EMS Member Society SMAK, and
– the call for abstracts for the Climate change & Water Symposium.
Not to forget the calls for nominations for EMS Technology Achievement 
Award and the Silver Medal 2022.

Världsmeteorologidagen 23 mars 2021
Internationell klimatkommuniké

På Världsmeteorologidagen 23 mars har 43 av jordens meteorologiska sällskap och organisationer gemensamt utfärdat en internationell klimatkommuniké. Kort sagt uppmanar vi världens ledare att vidta snabba och ambitiösa åtgärder för att verkligen kunna mildra de förödande miljö- och klimatpåverkningar som jorden i nuläget är på väg mot. I Sverige är det Svenska Meteorologiska Sällskapet som undertecknat kommunikén ni kan läsa nedan. Klicka på bilden för att få en högupplöst PDF.

MISUS SEMINARIER

Följ SMS på Facebook https://www.facebook.com/sms1959/ och i e-post till medlemmarna.