Svenska Meteorologiska Sällskapet

SMS är en ideell förening öppen för alla som är intresserade av Meteorologi.
SMS grundades 1959 och har för närvarande ca 220 medlemmar. SMS arrangerar möten och
ger ut tidskriften Polarfront 3-4 gånger per år.

Logga in!

Våra egna kommande möten

Seminarium om IPCCs Syntesrapport 23 mars kl. 14:00

Den 23 mars är det Världsmeteorologiska dagen och för att fira denna dag så arrangerar SMS tillsammans med Bolincentret och Meteorologiska Institutionen vid Stockholms universitet ett eftermiddagsseminarium där IPCC:s Syntesrapport kommer att presenteras och som sedan följs av en paneldiskussion om vilken roll IPCCs rapporter spelar och har spelat i samhället och i klimatpolitiken.

Syntesrapporten är slutpunkten för många års arbete med den fullständiga redovisningen av nästan 10 års klimatforskning och är en sammanfattning av de tre delrapporter som IPCC har gett ut sedan 2021.  I bilagan finns en inbjudan till och närmare beskrivning av seminariet och ett program för eftermiddagen den 23 mars. 

Mötet äger rum i Sal G, Arrheniuslaboratoriet, Stockholm universitet mellan kl. 14:00 och 16:30 med en halvtimmes kafferast mitt i. Vi har fått en av författarna till syntesrapporten, Francis X. Johnson från Stockholm Environment Institute,  att ge oss rapporten huvudbudskap och resultat. Sedan så har vi en panel där bla. Lennart Bengtsson, Erik Kjellström och jag själv ingår.  

Anmälan görs på följande länk senast den 20 mars:

http://simplesignup.se/event/202955-ipcc-syntesrapport-2023

Klicka på en bild nedan för att få den klickbara och mer läsbara PDF-versionen.


Externa händelser

SMHIs seminarieserie om klimat

Klimatfrågorna är hetare än någonsin och det är många som vill veta mer om vårt klimat. I SMHIs webbsända seminarieserie delar forskare och experter med sig av sin kunskap inom olika klimatrelaterade områden. 

Webseminarier om klimatet tillgängliga online.

Nyheter från European Meteorological Society

Läs om senaste nyheterna på  www.emetsoc.org,
– the winners of the Eduard Fontserè Prize,
– the MoU between the ISB and EMS,
– the new EMS Member Society SMAK, and
– the call for abstracts for the Climate change & Water Symposium.
Not to forget the calls for nominations for EMS Technology Achievement 
Award and the Silver Medal 2022.

Världsmeteorologidagen 23 mars 2021
Internationell klimatkommuniké

På Världsmeteorologidagen 23 mars har 43 av jordens meteorologiska sällskap och organisationer gemensamt utfärdat en internationell klimatkommuniké. Kort sagt uppmanar vi världens ledare att vidta snabba och ambitiösa åtgärder för att verkligen kunna mildra de förödande miljö- och klimatpåverkningar som jorden i nuläget är på väg mot. I Sverige är det Svenska Meteorologiska Sällskapet som undertecknat kommunikén ni kan läsa nedan. Klicka på bilden för att få en högupplöst PDF.

MISUS SEMINARIER

Följ SMS på Facebook https://www.facebook.com/sms1959/ och i e-post till medlemmarna.