Svenska Meteorologiska Sällskapet

SMS är en ideell förening öppen för alla som är intresserade av Meteorologi.
SMS grundades 1959 och har för närvarande ca 220 medlemmar. SMS arrangerar möten och
ger ut tidskriften Polarfront 3-4 gånger per år.

Logga in!

Våra egna kommande möten

Seminar on AI–Machine Learning and Weather Forecasting

Måndag, 23 Oktober, 13:00-16:15

Plats: Room Stora Sjöfallet, SMHI– Swedish Meteorological and Hydrological Institute, Norrköping, Sweden
Även virtuellt på distans

Nu är det dags för SMS att ta sig an en av de frågor som bubblar mest i prognosvärlden- AI och väderprognoser! Du inbjuds härmed till ett öppet möte om detta ämne den 23 oktober 2023, kl. 13-16:15 (OBS ändrad dag).

Som framgår av bifogad inbjudan och detaljerat program (i PDF) så har vi många intressanta talare som kommer att prata om olika aspekter på ämnet AI och Väderprognoser. Mötet kommer att vara på engelska för att möjliggöra för fler att kunna delta.

Mats Nordlund från AI Sweden kommer att inleda mötet med att bl.a. besvara frågan om ”vad är AI?”. Detta följs av en presentation från ECMWF om deras arbete med AI. Både SMHI och den privata sektorn kommer sedan att presentera sin utveckling inom AI och Väderprognoser. Mötet avslutas med en paneldiskussion om vilka konsekvenser AI-utvecklingen kan komma att få inom meterologin. 

Anmälan om deltagande sker senast den 20 oktober genom följande länk: http://simplesignup.se/event/209088-ai-and-weather-forecasting

Om du vill titta på exempel på prognoser med hjälp av AI ligger ett antal prognoskartor upplagda på ECMWFs hemsida.

Klicka här eller på bilden så får du en PDF!

Hur förändras meteorologrollen i framtiden och vad ställer det för krav på meteorologutbildningen

7 december
Observatoriet i Stockholm

7 dec avser vi att hålla till vid Observatoriet i Stockholm liksom många tidigare år. Vi ska också försöka kombinera detta med ett julbord till överkomligt pris. Ämnet för mötet är ”Hur förändras meteorologrollen i framtiden och vad ställer det för krav på meteorologutbildningen”. Bl.a. så kan detta ses i ljuset av utvecklingen och användningen av AI inom meteorologin.


Externa händelser

SMHIs seminarieserie om klimat

Klimatfrågorna är hetare än någonsin och det är många som vill veta mer om vårt klimat. I SMHIs webbsända seminarieserie delar forskare och experter med sig av sin kunskap inom olika klimatrelaterade områden. 

Webseminarier om klimatet tillgängliga online.

Nyheter från European Meteorological Society

Läs om senaste nyheterna på  www.emetsoc.org,
– the winners of the Eduard Fontserè Prize,
– the MoU between the ISB and EMS,
– the new EMS Member Society SMAK, and
– the call for abstracts for the Climate change & Water Symposium.
Not to forget the calls for nominations for EMS Technology Achievement 
Award and the Silver Medal 2022.

Världsmeteorologidagen 23 mars 2021
Internationell klimatkommuniké

På Världsmeteorologidagen 23 mars har 43 av jordens meteorologiska sällskap och organisationer gemensamt utfärdat en internationell klimatkommuniké. Kort sagt uppmanar vi världens ledare att vidta snabba och ambitiösa åtgärder för att verkligen kunna mildra de förödande miljö- och klimatpåverkningar som jorden i nuläget är på väg mot. I Sverige är det Svenska Meteorologiska Sällskapet som undertecknat kommunikén ni kan läsa nedan. Klicka på bilden för att få en högupplöst PDF.

MISUS SEMINARIER

Följ SMS på Facebook https://www.facebook.com/sms1959/ och i e-post till medlemmarna.