Om oss

SMS är en ideell förening öppen för alla som är intresserade av meteorologi. Sällskapet grundades 1959 och har för närvarande ca 210 medlemmar. 3-4 gånger per år ger ut tidskriften Polarfront. Det är Sveriges enda specialtidskrift för meteorologi och klimat. Dessutom arrangeras föreläsningar och möten kring intressanta ämnen. Ofta både fysiska och på digital länk.

Ett annat huvudsyfte med SMS är att samarbeta med motsvarande föreningar i de nordiska länderna och medverka vid de nordiska meteorologmötena som sker vartannat år. Sedan 1999 är SMS medlem i EMS (European Meteorological Society). Det mesta av SMS verksamhet är koncentrerad till Norrköping och Stockholm/Uppsala. Svenska Meteorologiska Sällskapet har hemsidan svemet.org och finns även på Facebook.