Om oss

SMS är en ideell förening öppen för alla som är intresserade av Meteorologi. SMS grundades 1959 och har för närvarande ca 240 medlemmar. SMS arrangerar möten och ger ut medlemsbladet Polarfront 3-4 gånger per år. Polarfront är Sveriges enda tidskrift för både meteorologi och klimat.

Ett annat huvudsyfte med SMS är att samarbeta med motsvarande sammanslutningar i de nordiska länderna och medverka vid de nordiska meteorologmötena som sker vartannat år. Sedan 1999 är SMS medlem i EMS (European Meteorological Society). Det mesta av SMS verksamhet är koncentrerad till Norrköping och Stockholm/Uppsala. SMS har också verksamhet i SMS Syd (Malmö/Lund/Göteborg).