Vetenskapliga panelen

SMS Vetenskapliga Panel (med fem professorer inom meteorologi) uttalar sig om komplexa meteorologiska frågor när det finns behov av grundläggande kunskap i samhället.

Blir det mer skogsbränder i ett varmare klimat?

Storskalig minskning av solstrålningen för att klara 1,5-gradersmålet?

Leder uppvärmningen av Arktis och avsmältningen av havsis på sommaren till ökad förekomst av extremväder på mellanbreddgraderna?

Meteorologiska säsongsprognoser – lurendrejeri eller värdefull information?

Rekordsommaren 2018

SMS har sedan 2017 en vetenskaplig panel som för närvarande består av fem medlemmar. De presenterar sig närmare i Polarfront 172 men här är en kort presentation.

  • Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI
  • Annica Ekman, professor i meteorologi vid Meteorologiska Institutionen, Stockholms Universitet och även verksam inom Bolincentret.
  • Erland Källén, professor i dynamisk meteorologi vid Meteorologiska Institutionen, Stockholms Universitet sedan 1995.
  • Michael Tjernström, professor i gränsskiktsmeteorologi vid Stockholms universitet och verksam inom Bolincentret.
  • Anna Rutgersson, professor i meteorologi vid Uppsala universitet sedan 2011 och är även verksam inom CNDS (Center for Natural Hazard and Disaster Science).
  • Gabriele Messori, professor i meteorologi vid Uppsala universitet sedan 2022.