Möten

Planerade möten

  • Virtuellt besök på SMHI Uppsala. Tyvärr skjuts detta upp til våren.
  • November: Föredrag om Luftkvalitémätningar 
  • I december siktar vi på ett föredrag om Venus och Mars atmosfärer. I samband med detta kan det kanske bli ett julbord!

Tidigare möten