Möten

Planerade möten

 • Vad sker i Kryosfären?
  • Zoom-möte den 14 oktober kl 16.00–17.00 (OBS tiden!)
  • ICCI som har som mål att sprida kunskap om kryosfären och klimatförändringar. Vi låter några av de främsta kryosfärsforskarna i världen tala om Grönlandsisen och andra glaciärer, Antarktis, Havsisen i Arktis, permafrost och havsförsurning, havsytans höjning och relationen till 1.5 gradersmålet.
  • Bildmaterialet finns här.
 • 19 November kl. 16:00: Föredrag om Venus och Mars atmosfärer. 
 • I december siktar vi på ett föredrag om Luftkvalitémätningar.
 • När nu flygandet och resandet totalt gått ner – har luftkvalitén förbättrats och på vilket sätt?
  • I samband med detta kan det kanske bli ett julbord!
 • Virtuellt besök på SMHI Uppsala. Tyvärr skjuts detta upp til våren.

Tidigare möten