Meteorologiskt pris/utmärkelse

De tidigare ”Christer Morales-stipendierna” till bästa examensarbetena vid MIUU och MISU utdelades under 11 år. Kanske kan vi inrätta ett nytt pris? Inom European Meteorological Society utdelas flera olika pris varje år. Vi tror Sverige behöver minst ett eget pris för att sporra meteorologer ….