EarthCARE – ny satellit med lidar och radar

EarthCARE är namnet på den satellit som under maj månad är planerad att, genom ett samarbete mellan European Space Agency (ESA) och Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), börja leverera moln- aerosol- och strålningsdata från sin omloppsbana på knappt 400 kilometers höjd över marken. ESA har på sin webbplats presenterat en översikt av projektet och ECMWF, Läs mer…

Meteorologiskt pris/utmärkelse

De tidigare ”Christer Morales-stipendierna” till bästa examensarbetena vid MIUU och MISU utdelades under 11 år. Kanske kan vi inrätta ett nytt pris? Inom European Meteorological Society utdelas flera olika pris varje år. Vi tror Sverige behöver minst ett eget pris för att sporra meteorologer ….