EarthCARE – ny satellit med lidar och radar

EarthCARE är namnet på den satellit som under maj månad är planerad att, genom ett samarbete mellan European Space Agency (ESA) och Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), börja leverera moln- aerosol- och strålningsdata från sin omloppsbana på knappt 400 kilometers höjd över marken.

ESA har på sin webbplats presenterat en översikt av projektet och ECMWF, som kommer nyttja data från EarthCARE när de kör sina prognoser, publicerade idag en nyhet om satelliten, för den som vill läsa mer.

En bild som illustrerar data från satellitens cloud profiling radar.
EarthCARE-fakta
Satellitens omloppsbanaSolsynkron
Banans genomsnittliga höjd över marken393.14 kilometer
Cykelperiod för satelliten25 dagar eller 389 varv
Tiden det tar för satelliten att åka ett varv5552.7 sekunder (drygt 92 minuter)
Aktiva sensorer– ATLID (atmospheric lidar)
– CPR (cloud profiling radar)
Passiva sensorer– MSI (multispectral imager)
– BBR (broad-band radiometer)
Lite fakta om EarthCARE (källa: https://earth.esa.int/eogateway/missions/earthcare/description)
En bild som illustrerar lidardata från EarthCARE.
ESA har en tjänst som de kallar Earth Online Visuals, där man kan utforska satelliter från alla vinklar.

Hur olika satelliter ser ut, både EarthCARE men även flera andra typer av satelliter, och olika typer av mätningar som görs från rymden, går att studera i ESA:s Earth Online Visuals.

Ett litet tag till är alltså EarthCARE kvar på jorden men när den väl kommit upp i rymden kommer den, liksom många andra satelliter, gå att se på ESA:s Overpass Tool. I bilden nedan visas ett exempel på hur verktyget kan användas för att undersöka vid vilka tider och i vilken bana en viss satellit kommer att passera ett godtyckligt område av intresse.

Ett exempel på användning av ESA:s Overpass Tool för att undersöka hur och när en viss satellit passerar över ett område.

Lämna ett svar